001

 

Από το 2017 η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ). Έτσι θα πρέπει όλα τα συνεργεία (και λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων: πλυντήρια-λιπαντήρια, πρατήρια καυσίμων κ.λ.π.) πρώτα να κάνουν την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο και μετά να υποβάλλουν κάθε χρόνο εμπρόθεσμα τις Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού αποβλήτων, ακόμα και αν δεν έχουν παραδώσει απόβλητα προς ανακύκλωση για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Ειδικά το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι από τους Ελεγκτές Περιβάλλοντος και είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχει επιβληθεί “τσουχτερό” πρόστιμο σε συνεργεία, μόνο και μόνο επειδή δεν ήταν εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ή επειδή δεν είχαν υποβάλλει Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων.

Επειδή η διαδικασία εγγραφής και καταχώρισης τόσο των Επιχειρήσεων όσο και των Εγκαταστάσεων παραγωγής αποβλήτων αλλά και η σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων, περιλαμβάνει πολλά εξειδικευμένα στοιχεία και απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις και ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν κατά την καταχώρισή τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα του ΥΠΕΚΑ, θα ήταν απαραίτητο οι επαγγελματίες να ζητήσουν τη συμβολή και βοήθεια εξειδικευμένου Τεχνικού Γραφείου για την αποφυγή σημαντικών λαθών, εσφαλμένων δηλώσεων και παραλείψεων.

Ήδη έχουν παρατηρηθεί τέτοιες εσφαλμένες δηλώσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, με αποτέλεσμα το ΥΠΕΚΑ να εγκαλεί τους επαγγελματίες να τις διορθώσουν.

Το γραφείο μας γνωστό από την πολυετή δραστηριότητα και εξειδίκευσή του στο χώρο των συνεργείων αυτοκινήτων και με μεγάλη εμπειρία σε όλα τα τεχνικά θέματα και διαδικασίες που αφορούν τη δραστηριότητα του συνεργείου, είναι στη διάθεση κάθε επαγγελματία για οποιαδήποτε τεχνική ενημέρωση και βοήθεια όσον αφορά την Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, τη σύνταξη και την έγκαιρη υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων, τις Εταιρείες Συλλογής και Ανακύκλωσης αποβλήτων και για πολλά άλλα χρήσιμα και απαραίτητα θέματα.


Θέλεις να είσαι πάντα ενημερωμένος για τα θέματα αδειοδότησης συνεργείων και να λαμβάνεις αποκλειστικές συμβουλές;
Γράψου στο newsletter μας

captcha 

Η εγγραφή είναι δωρεάν. Μείνε ενήμερος!