Εκτύπωση

Λοιπές δραστηριότητες

 

Παράλληλα με τις παραπάνω δραστηριότητες το γραφείο μας έχει διαμορφώσει πολυετή και ποικίλη επαγγελματική εμπειρία σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς που καλύπτουν μεγάλο φάσμα του αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού όπως: