Μελέτες Πυρασφάλειας – Πιστοποιητικά Πυρασφαλείας

 

  • Μελέτες Ενεργητικής και Παθητικής πυρασφαλείας όλων των κατηγοριών
  • Έκδοση-Ανανέωση Πιστοποιητικών Πυρασφαλείας
  • Μελέτη και κατασκευή όλων των εγκαταστάσεων από ειδικευμένα συνεργεία: απλά και μόνιμα Υδροδοτικά πυροσβεστικά δίκτυα, Πυροσβεστικές φωλιές, Συστήματα καταιονιστήρων (Sprinklers), Πυρανίχνευση-Πίνακες-Αναγγελία πυρκαγιάς, Συστήματα τοπικής εφαρμογής για μαγειρεία, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.λ.π., Φωτισμός ασφαλείας, Πυράντοχα χωρίσματα και πόρτες, οδεύσεις διαφυγής κ.α.
  • Τεχνική υποστήριξη για την επιλογή των συστημάτων- Επιλογή των πλέον βέλτιστων τεχνικών και οικονομικών λύσεων
  • Επεκτάσεις- Τροποποιήσεις εγκαταστάσεων πυροπροστασίας
  • Επίβλεψη των εργασιών κατά την κατασκευή
  • Επίλυση προβλημάτων σχετικά με καταγγελίες, προθεσμίες που εκκρεμούν
  • Ταχύτατη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων και φακέλων, παρουσία στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της πορείας εκδόσεως της άδειας λειτουργίας, μέχρι την τελική έκδοσή της, χωρίς καμία απασχόληση του ιδιοκτήτη.

Θέλεις να είσαι πάντα ενημερωμένος για τα θέματα αδειοδότησης συνεργείων και να λαμβάνεις αποκλειστικές συμβουλές;
Γράψου στο newsletter μας

captcha 

Η εγγραφή είναι δωρεάν. Μείνε ενήμερος!