Άδειες Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

 

 • Έλεγχος καταλληλότητας οικοπέδων εντός και εκτός σχεδίου (τοποθεσία – διαστάσεις κ.λ.π.)
 • Άδειες Λειτουργίας όλων των κατηγοριών πρατηρίων (υγρών καυσίμων, διανομής υγραερίου, μικτά πρατήρια)
 • Επεκτάσεις – Μεταβιβάσεις - Αλλαγή επωνυμίας
 • Επιλογή και χωροθέτηση εξοπλισμού – Διαμόρφωση χώρων– Επιλογή των πλέον βέλτιστων τεχνικών και οικονομικών λύσεων
 • Μελέτη προσθήκης ολοκληρωμένου συστήματος Εισροών - Εκροών
 • Έκδοση αδειών για την τροποποίηση των εγκαταστάσεων (ανακατανομή καυσίμων σε δεξαμενές και αντλίες, προσθήκη δεξαμενών, αντλιών καυσίμου, γεμιστηρίου, πλυντηρίου-λιπαντηρίου, συνεργείου και λοιπού εξοπλισμού, αλλαγή διαμόρφωσης χώρου κ.λ.π.)
 • Μελέτη Πυρασφαλείας, Έκδοση-Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτη διάθεσης Υγρών αποβλήτων
 • Μελέτη και έκδοση Άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης με οδό.
 • Έκδοση Άδειας Οικοδομής.
 • Κατασκευή των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (δεξαμενές, αντλίες, σωληνώσεις, ηλεκτρολογικά-φωτισμός-γειώσεις, σύστημα εισροών-εκροών κ.λ.π.) από ειδικευμένα συνεργεία
 • Επίβλεψη των εργασιών κατά την κατασκευή του Πρατηρίου υγρών καυσίμων
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικά με καταγγελίες, σφραγίσεις, προθεσμίες που εκκρεμούν
 • Ταχύτατη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων και φακέλων, παρουσία στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της πορείας εκδόσεως της άδειας λειτουργίας, μέχρι την τελική έκδοσή της, χωρίς καμία απασχόληση του ιδιοκτήτη.

Θέλεις να είσαι πάντα ενημερωμένος για τα θέματα αδειοδότησης συνεργείων και να λαμβάνεις αποκλειστικές συμβουλές;
Γράψου στο newsletter μας

captcha 

Η εγγραφή είναι δωρεάν. Μείνε ενήμερος!