Άδειες Σταθμών Αυτοκινήτων

 

 • Έλεγχος καταλληλότητας χώρων (τοποθεσία –κτίριο - διαστάσεις)
 • Άδειες Λειτουργίας – Επεκτάσεις – Μεταβιβάσεις - Αλλαγή επωνυμίας
 • Επιλογή και χωροθέτηση εξοπλισμού – Διαμόρφωση χώρων – θέσεων στάθμευσης κ.λ.π.
 • Προσθήκη Πλυντηρίου-Λιπαντηρίου σε υφιστάμενο σταθμό
 • Μελέτη Πυρασφαλείας, Έκδοση-Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτη και Άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης, άδεια Εισόδου-Εξόδου
 • Έκδοση Άδειας Οικοδομής
 • Κατασκευή των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (εξαερισμός, πυρασφάλεια- μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο- αντλητικό συγκρότημα, ηλεκτρολογικά- φωτισμός, αποχέτευση κ.λ.π.) από ειδικευμένα συνεργεία
 • Επίβλεψη των εργασιών κατά την κατασκευή του Σταθμού
 • Ταχύτατη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων και φακέλων, παρουσία στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της πορείας εκδόσεως της άδειας λειτουργίας, μέχρι την τελική έκδοσή της, χωρίς καμία απασχόληση του ιδιοκτήτη.

Θέλεις να είσαι πάντα ενημερωμένος για τα θέματα αδειοδότησης συνεργείων και να λαμβάνεις αποκλειστικές συμβουλές;
Γράψου στο newsletter μας

captcha 

Η εγγραφή είναι δωρεάν. Μείνε ενήμερος!