Άδειες Βιοτεχνιών - Εργαστηρίων – Βιομηχανιών

 

 • Έλεγχος καταλληλότητας χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία βιοτεχνίας - βιομηχανίας
 • Άδειες Εγκατάστασης και Λειτουργίας όλων των κατηγοριών (εργαστήρια χαμηλής όχλησης, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τροφίμων κ.λ.π.)
 • Επεκτάσεις - Ανανεώσεις
 • Μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας - διαδικασία αλλαγής επωνυμίας
 • Έκδοση αδειών για την τροποποίηση των εγκαταστάσεων (προσθήκη-κατάργηση εξοπλισμού, αλλαγή διαμόρφωσης χώρου κ.λ.π.)
 • Επιλογή και χωροθέτηση εξοπλισμού – Διαμόρφωση χώρων– Επιλογή των πλέον βέλτιστων τεχνικών και οικονομικών λύσεων
 • Επίλυση προβλημάτων σχετικά με καταγγελίες, προθεσμίες που εκκρεμούν
 • Μελέτη Πυρασφαλείας, Έκδοση-Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυρασφαλείας
 • Μελέτη- Ανανέωση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Τεχνικές μελέτες εγκαταστάσεων (εξαερισμού, αντιρύπανσης, ηχομόνωσης, πεπιεσμένου αέρα, ισχυρών ρευμάτων, φωτισμού κ.λ.π.)
 • Κατασκευή των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός- μηχανήματα, εξαερισμός, ηλεκτρολογικά-πίνακες-φωτισμός, πεπιεσμένος αέρας κ.λ.π.) από ειδικευμένα συνεργεία
 • Επίβλεψη των εργασιών κατά την κατασκευή
 • Έκδοση Άδειας Οικοδομής ή Αλλαγής χρήσης από την Πολεοδομία
 • Ταχύτατη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων και φακέλων, παρουσία στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολούθηση της πορείας εκδόσεως της άδειας λειτουργίας, μέχρι την τελική έκδοσή της, χωρίς καμία απασχόληση του ιδιοκτήτη.

Θέλεις να είσαι πάντα ενημερωμένος για τα θέματα αδειοδότησης συνεργείων και να λαμβάνεις αποκλειστικές συμβουλές;
Γράψου στο newsletter μας

captcha 

Η εγγραφή είναι δωρεάν. Μείνε ενήμερος!